AICRP-Centers

States

Sl.No State Center Principal Investigator Details Co-Principal Investigator details
1 Andaman & Nicobar Islands Port Blair

Dr. Jai Sunder
Ph: 03192-250239, 09434281840

Dr. T. Sujatha
Ph: 09531818976

2 Andhra Pradesh Hyderabad

Dr. L. Ratnakumari
Ph: 09989998027

Dr. N. Mrunalini
Ph: 7702774771 / 988519693

3 Arunachal Pradesh Itanagar

Dr. Karbom Basar, Ph: 9436633730

Dr. Gyamnya Baki Garam, Ph: 08471812963 09402972306

4 Assam Guwahati

Dr. S.K.Das, Ph: 09435-014705

Dr. D.K.Bhattacharya, Ph: 09435014246,Dr. Kuntola Roy, Ph: 08876279828

5 Bihar Patna

Dr. Pankaj Kumar,Ph: 8084679866

Dr. Purushottam Kaushik ,Ph: +91-9431260790,Dr. Pallav Shekhar,Ph: +91- 9431060262

6 Chhattisgarh Raipur

Dr. Varsha Sharma,Ph: 9826650630

Dr. Aparna Patel,Ph: 9977222214

7 Gujarat Ahmedabad

Dr. A. N. Kanani,Ph: 079-26304423, 09824021874

Dr. Nisha Shah, Ph: 9879028587

8 Goa Goa

Dr. Shivasharanappa N,Ph: 08381099055

Dr. Chethan Kumar HB,Ph: 09008182124,Dr. Susitha Rajkumar,Ph: 07038555792

9 Haryana Hisar

Dr. N.K. Mahajan,Ph: +91-1662-256106, +91-9416043791

Dr. Aman Kumar ,Dr. Dinesh Mittal,Ph: 9417237374, 9996643737

10 Himachal Pradesh Shimla

Dr. Rajesh Mahajan,Ph: 94181-65759, 0177-265093

Dr. Vikram Singh Vashist,Ph: 09418085640

11 Jammu and Kashmir Srinagar

Dr. M. Y. Chaproo

Dr. Farooq Ahmad Jan,Ph: 0194-2414271, 09419034876

12 Jharkhand Rachi

Dr.Ashok Kumar,iahp.kankeranchi@yahoo.com,8340452217

13 Madhya Pradesh Bhopal

Dr. S K Parnam,Ph: 0755-2552377 / 9425929096

Dr. Jayant Tapase,Ph: 0755-2428036, 9425022786

14 Karnataka Bengaluru

Dr. P. Giridhar,Ph: 080-23411502/23414791/ 080-23412367, 09448186432

Dr. Raveendra Hegde,Ph: 9448358705 Ph: 080-23414791/23414792/080-23412367

15 Kerala Thiruvananthapuram

Dr. Swapna Susan Abraham,Ph: 0471-2439854, 9446557186

Dr. Asha T.T,Ph: 9447905360,Dr. Arun George,Ph: 0471- 6444428, 9447747992